TEXTOS 9

1. Analiza y traduce las siguientes frases sirviéndote del vocabulario que aparece al final del ejercicio.

 •  1. Dux arma tradidit. Idem hostes fecerunt.
 •  2. Caesar eodem tempore multas civitates oppugnavit et earum edificia delevit.
 •  3. Dominus aquam frigidam petebat, sed eius verba servi non audiebant.
 •  4. Ipse Romulus vicinas urbes ad Romam invitavit et earum virgines rapuit.
 •  5. Navis, quae in flumine magna est, in mari parvula est.
 •  6. Agricola serit arbores, quarum fructus ipse numquam aspiciet.
 •  7. Consul copiis praefecit.
 •  8. Nihil tibi meum consilium prodest.

2. Pon en latín:

 •  1. Los enemigos que devastaron nuestra patria eran romanos.
 •  2. Los encontré en la misma puerta del jardín
 •  3. El hombre del que soy hijo es mi padre.
 •  4. Dos veces es infeliz aquél que antes fue feliz.
 •  5. El soldado al que dieron la recompensa era hijo del cónsul.


LATÍN - ESPAÑOL
ad (prep. acusat.): a ipse,-a,-um: él mismo
aedificium,-i (n): edificio magnus,-a,-um: grande
agricola,-ae (m): campesino mare,-is (n): mar
aqua,-ae (f): agua meus,-a,-um: mío
arbor,-oris (f): árbol nmultus,-a,-um: mucho
arma,-orum (n. pl): las armas navis,-is (f): nave
aspicio,-is,-ere,-eci,-ectum: ver nihil: nada
audio,-is,-ire,-ivi,-itum: oír non: no
Caesar,-aris: César numquam: nunca
civitas,-atis (f): ciudad oppugno,-as,-are,-avi,-atum: atacar
consilium,-i (n): consejo parvulus,-a,-um: pequeño
consul,-ulis (m): cónsul peto,-is,-ere,-ivi,-itum: pedir
copiae,-arum (f. pl.): tropas praesum,-es,-esse,-fui: estar al frente de
deleo,-es,-ere,-vi,-tum: destruir prosum,-des,-desse, profui: ser útil
dominus,-i (m): señor qui, quae, quid: el que, la que, lo que
dux, ducis (m): general rapio,-is,-ere,-ui, raptum: arrebatar
is, ea, id: él, ella, ello Roma,-ae (f): Roma
idem, eadem, idem: el mismo Romulus,-i (m): Rómulo
et: y sed: pero
facio,-is,-ere, feci, factum: hacer sero,-is,-ere, sevi, satum: sembrar
flumen,-inis (n): río servus,-i (m): siervo
frigidus,-a,-um: frío tempus,-oris (n): tiempo
fructus,-us (m): fruto tibi: pronombre personal
hostis,-is (m): enemigo trado,-is,-ere,-idi,-iditum: entregar
in: en urbs, urbis (f): ciudad
invito,-as,-are,-avi,-atum: invitar vicinus,-a,um: vecino
et: y virgo,-inis (f): doncella

ESPAÑOL - LATÍN
antes: antea jardín: hortus,-us (m)
aquél: ille, illa, illud mi: meus,-a,-um
cónsul: consul,-ulis (m) nuestro: noster,-tra,-trum
devastar: vasto,-as,-are,-vi,-tum padre: pater,-tris (m)
dar: do, das, dare, dedi, datum patria: patria,-ae (f)
dos veces: bis puerta: porta,-ae (f)
encontrar: invenio,-is,-ire,-i,-ventum que: qui, quae, quod (pronombre relativo)
enemigo: hostis,-is (m) recompensa: premium,-i (n)
feliz: felix,-icis romano: Romanus,-a,-um
hijo: filius,-i (m) soldado: miles,-itis (m)
hombre: homo,-inis (m) veces (dos veces): bis
infeliz: miser,-a,-um